1111111.jpg

                                                                                                我要簡單快樂的過這輩子

                                                                         這幾天心情真的很難過......

                                                                          不實報導!是一種傷害。。。

                                                                      幸好有你們陪著我渡過..謝謝你們..... 

keiko740511 發表在 痞客邦 留言(65) 人氣()